Tra cứu theo ngày
T.Ba 2023
H
b
t
 n
 s
 b
 cn
VÙNG TRỌNG ĐIỂM CHÁY
Danh sách huyện
Tra cứu theo tháng
Tra cứu theo năm

SỞ NN & PTNT TỈNH KON TUM
CHI CỤC KIỂM LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG

    Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn tỉnh Kon Tum, đến ngày hôm nay ( 23/03/2023 ), các khu vực dưới đây có dự báo cấp cháy rừng như sau:

    Huyện Ia HDRai, huyện Sa Thầy, các xã Ia Chim, Hòa Bình, Chư Hreng, Đắk Rơ Wa, Đắk Blà, Đắk Cấm của thành phố Kon Tum; huyện Kon Rẫy, huyện Đắk Hà; huyện Đắk Tô, huyện Ngọc Hồi, các xã Đắk Long, Đắk Môn, Đắk Kroong, thị trấn Đắk Glei của huyện Đắk Glei: Cấp V - Cấp cực kỳ nguy hiểm, thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài, có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng.
    Biện pháp tổ chức PCCCR:
    Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện chỉ đạo Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ và phát triển rừng cấp xã và các chủ rừng theo chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm cháy, đảm bảo 24/24h trong ngày, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào rừng, cấm các hoạt động đốt dọn nương rẫy, thực bì, đốt giảm vật liệu cháy trong rừng. Tham mưu chính quyền địa phương thực hiện công tác PCCCR; các đơn vị chủ rừng thực hiện Phương án PCCCR. Thông tin cảnh báo liên tục, kịp thời cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn, bố trí trực PCCCR, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, phương tiện để ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Khi xảy ra cháy rừng, phải huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay đám cháy, không để cháy lan trên diện rộng; nếu đám cháy vượt quá tầm kiểm soát phải báo cáo ngay về Ban chỉ đạo cấp tỉnh để được hỗ trợ kịp thời. Sau mỗi vụ cháy, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy và truy tìm đối tượng để xử lý theo quy định.

    Huyện Kon Plông, huyện Tu Mơ Rông, các xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Choong, Xốp, Đắk Man, Đắk Pék, Đắk Plô, Đắk Nhoong của huyện Đắk Glei: Cấp IV - Cấp nguy hiểm, thời tiết khô hanh, hạn kéo dài có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh.
    Biện pháp tổ chức PCCCR:
    Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện chỉ đạo Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ và phát triển rừng cấp xã và các chủ rừng theo chức năng nhiệm vụ phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa bàn, lâm phần phụ trách; kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm dễ cháy, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào rừng, cấm các hoạt động đốt dọn nương rẫy, thực bì, đốt giảm vật liệu cháy trong rừng. Lực lượng canh phòng phải thường xuyên trên chòi canh và ngoài hiện trường rừng, đảm bảo trực 12/24h (từ 9h đến 21h trong ngày) nhất là các giờ cao điểm, phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay. Thông tin cảnh báo liên tục, kịp thời cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn, bố trí trực PCCCR, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, phương tiện để ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Khi xảy ra cháy rừng, phải huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay đám cháy, không để cháy lan trên diện rộng; nếu đám cháy vượt quá tầm kiểm soát phải báo cáo ngay về Ban chỉ đạo cấp tỉnh để được hỗ trợ kịp thời. Sau mỗi vụ cháy, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy và truy tìm đối tượng để xử lý theo quy định.

    Chế độ thông tin báo cáo: Khi xảy ra cháy rừng, Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện (Hạt Kiểm lâm), các đơn vị chủ rừng thông tin kịp thời về thời gian, địa điểm, loại rừng, diện tích và mức độ thiệt hại về Bộ phận giúp việc BCĐ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum theo số điện thoại 0260.3863887 và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

     

CHI CỤC TRƯỞNG
CHI CỤC KIỂM LÂM
VÕ SỸ CHUNG